Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Οι ομάδες του project συνέταξαν ένα  ερωτηματολόγιο με σκοπό


να διερευνήσουν :
1)      το ενδιαφέρον των μαθητών για το διάστημα ,
2)      το γνωστικό επίπεδο των μαθητών όσον αφορά την Αστρονομία ,
3)      αντιλήψεις τους για μεταφυσικά φαινόμενα .

Δεν υπάρχουν σχόλια: